SALDO

grundformbosätta sig
mönstervbm_2ms1_sätta
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivbosätter er/bosätter oss/bosätter sig/bosätter dig/bosätter mig
pret ind aktivbosatte er/bosatte oss/bosatte sig/bosatte dig/bosatte mig
imperbosätt er/bosätt dig
inf aktivbosätta er/bosätta oss/bosätta sig/bosätta dig/bosätta mig
sup aktivbosatt er/bosatt oss/bosatt sig/bosatt dig/bosatt mig
pres_part nombosättande er/bosättande oss/bosättande sig/bosättande dig/bosättande mig
pres_part genbosättandes er/bosättandes oss/bosättandes sig/bosättandes dig/bosättandes mig