SALDO

grundformbränna
mönstervb_2a_känna
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivbränner
pres ind s-formbränns/brännes
pret ind aktivbrände
pret ind s-formbrändes
imperbränn
inf aktivbränna
inf s-formbrännas
sup aktivbränt
sup s-formbränts
pres_part nombrännande
pres_part genbrännandes
pret_part indef sg u nombränd
pret_part indef sg u genbränds
pret_part indef sg n nombränt
pret_part indef sg n genbränts
pret_part indef pl nombrända
pret_part indef pl genbrändas
pret_part def sg no_masc nombrända
pret_part def sg no_masc genbrändas
pret_part def sg masc nombrände
pret_part def sg masc genbrändes
pret_part def pl nombrända
pret_part def pl genbrändas
cbränn-/bränn
smsbränn-