SALDO

grundformbrådmogen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombrådmogen
pos indef sg u genbrådmogens
pos indef sg n nombrådmoget
pos indef sg n genbrådmogets
pos indef pl nombrådmogna
pos indef pl genbrådmognas
pos def sg no_masc nombrådmogna
pos def sg no_masc genbrådmognas
pos def sg masc nombrådmogne
pos def sg masc genbrådmognes
pos def pl nombrådmogna
pos def pl genbrådmognas
komp nombrådmognare
komp genbrådmognares
super indef nombrådmognast
super indef genbrådmognasts
super def no_masc nombrådmognaste
super def no_masc genbrådmognastes
super def masc nombrådmognaste
super def masc genbrådmognastes
cbrådmogen-/brådmogen
smsbrådmogen-