SALDO

grundformbrittisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombrittisk
pos indef sg u genbrittisks
pos indef sg n nombrittiskt
pos indef sg n genbrittiskts
pos indef pl nombrittiska
pos indef pl genbrittiskas
pos def sg no_masc nombrittiska
pos def sg no_masc genbrittiskas
pos def sg masc nombrittiske
pos def sg masc genbrittiskes
pos def pl nombrittiska
pos def pl genbrittiskas
komp nombrittiskare
komp genbrittiskares
super indef nombrittiskast
super indef genbrittiskasts
super def no_masc nombrittiskaste
super def no_masc genbrittiskastes
super def masc nombrittiskaste
super def masc genbrittiskastes
cbrittisk-/brittisk
smsbrittisk-