SALDO

dokumentation (pdf)

brungul

⇧[2]gul brun

brungul (av)

[korpus]

* *