SALDO

dokumentation (pdf)

buktalande

⇧[2]buktala PRIM

buktalande (nn)

[korpus]

* *