SALDO

grundformburlesk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomburlesk
pos indef sg u genburlesks
pos indef sg n nomburleskt
pos indef sg n genburleskts
pos indef pl nomburleska
pos indef pl genburleskas
pos def sg no_masc nomburleska
pos def sg no_masc genburleskas
pos def sg masc nomburleske
pos def sg masc genburleskes
pos def pl nomburleska
pos def pl genburleskas
komp nomburleskare
komp genburleskares
super indef nomburleskast
super indef genburleskasts
super def no_masc nomburleskaste
super def no_masc genburleskastes
super def masc nomburleskaste
super def masc genburleskastes
cburlesk-/burlesk
smsburlesk-