SALDO

grundformbuteljerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombuteljerbar
pos indef sg u genbuteljerbars
pos indef sg n nombuteljerbart
pos indef sg n genbuteljerbarts
pos indef pl nombuteljerbara
pos indef pl genbuteljerbaras
pos def sg no_masc nombuteljerbara
pos def sg no_masc genbuteljerbaras
pos def sg masc nombuteljerbare
pos def sg masc genbuteljerbares
pos def pl nombuteljerbara
pos def pl genbuteljerbaras
komp nombuteljerbarare
komp genbuteljerbarares
super indef nombuteljerbarast
super indef genbuteljerbarasts
super def no_masc nombuteljerbaraste
super def no_masc genbuteljerbarastes
super def masc nombuteljerbaraste
super def masc genbuteljerbarastes
cbuteljerbar-/buteljerbar
smsbuteljerbar-