SALDO

grundformbutiksanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nombutiksanställd
pos indef sg u genbutiksanställds
pos indef sg n nombutiksanställt
pos indef sg n genbutiksanställts
pos indef pl nombutiksanställda
pos indef pl genbutiksanställdas
pos def sg no_masc nombutiksanställda
pos def sg no_masc genbutiksanställdas
pos def sg masc nombutiksanställde
pos def sg masc genbutiksanställdes
pos def pl nombutiksanställda
pos def pl genbutiksanställdas
komp nombutiksanställdare
komp genbutiksanställdares
super indef nombutiksanställdast
super indef genbutiksanställdasts
super def no_masc nombutiksanställdaste
super def no_masc genbutiksanställdastes
super def masc nombutiksanställdaste
super def masc genbutiksanställdastes
cbutiksanställd-/butiksanställd
smsbutiksanställd-