SALDO

dokumentation (pdf)

bygga

⇧[2]tillverka PRIM

bygga (vb)

[korpus]


54
PRIM anlägga arkitekt byggande byggare bygge byggenskap byggherre byggmästare byggnad byggnadsställning byggnadssätt byggnation hus konstruera mura smälla_upp struktur uppbyggnad uppföra
bostad bostadsbyggande bostadsproduktion
bro brobyggnad
båt båtbyggare båtbyggeri skeppsvarv
cembalo cembalobyggare cembalobygge
fartyg skeppsbyggeri
fiol fiolbyggare
färdig färdigbygga
hus husbyggnad
hög torn
identitet identitetsbyggare
igen återuppbygga
ihop hopbyggd
in inbygga inbyggd
inte obyggd
järnväg rallare
mycket bygga_ut
nyss nybyggd
stad stadsbyggnad
tak takläggare takresning
till tillbyggd
tillägg påbyggnad
timmer timra
täcka bygga_över
utvidga bygga_till
valv valvslagning
villa villabyggande
väl välbyggd
ändra bygga_om
över överbyggnad

38
arbetare byggnadsarbetare
avbrott byggstopp
beslag byggbeslag
bråte byggnadsbråte
dispens byggdispens
element3 byggelement
flopp byggflopp
fläkt2 byggtork
företag byggföretag
konstruktion byggnadskonstruktion fackverk
kostnad byggkostnad
lag bygglag
leksak meccano
lån byggnadskredit byggnadslån
material byggmaterial byggnadsmaterial
norm byggnorm
nämnd byggnadsnämnd
plan byggnadsplan
plats byggnadsplats
projekt byggprojekt
reparera renovera
snickare byggnadssnickare
start byggstart
sten byggsten
stil arkitektur byggnadsstil
ställning2 byggställning
teknik byggnadsteknik
tid byggtid
tillstånd2 byggnadslov byggnadstillstånd
timmer byggnadstimmer
utöka bygga_ut2
vara4 byggvara
virke byggnadsvirke