SALDO

grundformdåsig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdåsig
pos indef sg u gendåsigs
pos indef sg n nomdåsigt
pos indef sg n gendåsigts
pos indef pl nomdåsiga
pos indef pl gendåsigas
pos def sg no_masc nomdåsiga
pos def sg no_masc gendåsigas
pos def sg masc nomdåsige
pos def sg masc gendåsiges
pos def pl nomdåsiga
pos def pl gendåsigas
komp nomdåsigare
komp gendåsigares
super indef nomdåsigast
super indef gendåsigasts
super def no_masc nomdåsigaste
super def no_masc gendåsigastes
super def masc nomdåsigaste
super def masc gendåsigastes
cdåsig-/dåsig
smsdåsig-