SALDO

grundformdödssjuk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdödssjuk
pos indef sg u gendödssjuks
pos indef sg n nomdödssjukt
pos indef sg n gendödssjukts
pos indef pl nomdödssjuka
pos indef pl gendödssjukas
pos def sg no_masc nomdödssjuka
pos def sg no_masc gendödssjukas
pos def sg masc nomdödssjuke
pos def sg masc gendödssjukes
pos def pl nomdödssjuka
pos def pl gendödssjukas
komp nomdödssjukare
komp gendödssjukares
super indef nomdödssjukast
super indef gendödssjukasts
super def no_masc nomdödssjukaste
super def no_masc gendödssjukastes
super def masc nomdödssjukaste
super def masc gendödssjukastes
cdödssjuk-/dödssjuk
smsdödssjuk-