SALDO

grundformdösjuk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdösjuk
pos indef sg u gendösjuks
pos indef sg n nomdösjukt
pos indef sg n gendösjukts
pos indef pl nomdösjuka
pos indef pl gendösjukas
pos def sg no_masc nomdösjuka
pos def sg no_masc gendösjukas
pos def sg masc nomdösjuke
pos def sg masc gendösjukes
pos def pl nomdösjuka
pos def pl gendösjukas
komp nomdösjukare
komp gendösjukares
super indef nomdösjukast
super indef gendösjukasts
super def no_masc nomdösjukaste
super def no_masc gendösjukastes
super def masc nomdösjukaste
super def masc gendösjukastes
cdösjuk-/dösjuk
smsdösjuk-