SALDO

dokumentation (pdf)

dadel

⇧[2]frukt jul

dadel (nn)

[korpus]

*
1
palm dadelpalm