SALDO

grundformdaggig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdaggig
pos indef sg u gendaggigs
pos indef sg n nomdaggigt
pos indef sg n gendaggigts
pos indef pl nomdaggiga
pos indef pl gendaggigas
pos def sg no_masc nomdaggiga
pos def sg no_masc gendaggigas
pos def sg masc nomdaggige
pos def sg masc gendaggiges
pos def pl nomdaggiga
pos def pl gendaggigas
komp nomdaggigare
komp gendaggigares
super indef nomdaggigast
super indef gendaggigasts
super def no_masc nomdaggigaste
super def no_masc gendaggigastes
super def masc nomdaggigaste
super def masc gendaggigastes
cdaggig-/daggig
smsdaggig-