SALDO

dokumentation (pdf)

decharge

⇧[2]ansvarsfrihet PRIM

decharge (nn)

[korpus]

* *