SALDO

grundformdefilera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivdefilerar
pres ind s-formdefileras
pret ind aktivdefilerade
pret ind s-formdefilerades
imperdefilera
inf aktivdefilera
inf s-formdefileras
sup aktivdefilerat
sup s-formdefilerats
pres_part nomdefilerande
pres_part gendefilerandes
pret_part indef sg u nomdefilerad
pret_part indef sg u gendefilerads
pret_part indef sg n nomdefilerat
pret_part indef sg n gendefilerats
pret_part indef pl nomdefilerade
pret_part indef pl gendefilerades
pret_part def sg no_masc nomdefilerade
pret_part def sg no_masc gendefilerades
pret_part def sg masc nomdefilerade
pret_part def sg masc gendefilerades
pret_part def pl nomdefilerade
pret_part def pl gendefilerades