SALDO

grundformdeklinerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdeklinerbar
pos indef sg u gendeklinerbars
pos indef sg n nomdeklinerbart
pos indef sg n gendeklinerbarts
pos indef pl nomdeklinerbara
pos indef pl gendeklinerbaras
pos def sg no_masc nomdeklinerbara
pos def sg no_masc gendeklinerbaras
pos def sg masc nomdeklinerbare
pos def sg masc gendeklinerbares
pos def pl nomdeklinerbara
pos def pl gendeklinerbaras
komp nomdeklinerbarare
komp gendeklinerbarares
super indef nomdeklinerbarast
super indef gendeklinerbarasts
super def no_masc nomdeklinerbaraste
super def no_masc gendeklinerbarastes
super def masc nomdeklinerbaraste
super def masc gendeklinerbarastes
cdeklinerbar-/deklinerbar
smsdeklinerbar-