SALDO

dokumentation (pdf)

del

⇧[2]hel motsats

del (nn)

[korpus]


60
PRIM andel avdelning avsnitt bihang dels delvis detalj element3 enhet3 fragment halv ingå inslag komponent led modul2 part2 parti4 partiell segment sektion2 sektor stycke
arv arvslott
bak bakdel bakstycke bakända
bana bandel
bidrag bidragsdel
båge cirkelbåge
djur djurdel
framme framdel
front frontavsnitt
främst huvuddel
gemensam dela2
hjärna hjärndel
hopfoga byggsats
isär dela
kommun kommundel
land landsdel
lite bråkdel
liten smådel
lös insats2
maskin maskindel
mellanliggande mellandel
metall metalldel
mycken lejonparten
nere nederdel
ord affix morfem orddel
organ lob
reserv reservdel
samman sammansatt
stad stadsdel
stjärt stjärtdel
värld världsdel
yttre ytterdel
äta portion
över överdel

17
arbetstid deltid
betalning delbetalning
finansiera delfinansiera
kategori delkategori
kontinent subkontinent
kultur delkultur
mängd delmängd
ord meronym
period delperiod
projekt delprojekt
republik delrepublik
stat delstat
sträcka2 delsträcka
ton partialton
tryck partialtryck
ägare delägare
återbetala avbetala