SALDO

dokumentation (pdf)

denier

⇧[2]grovlek garn

denier (nn)

[korpus]

* *