SALDO

grundformdenuderbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdenuderbar
pos indef sg u gendenuderbars
pos indef sg n nomdenuderbart
pos indef sg n gendenuderbarts
pos indef pl nomdenuderbara
pos indef pl gendenuderbaras
pos def sg no_masc nomdenuderbara
pos def sg no_masc gendenuderbaras
pos def sg masc nomdenuderbare
pos def sg masc gendenuderbares
pos def pl nomdenuderbara
pos def pl gendenuderbaras
komp nomdenuderbarare
komp gendenuderbarares
super indef nomdenuderbarast
super indef gendenuderbarasts
super def no_masc nomdenuderbaraste
super def no_masc gendenuderbarastes
super def masc nomdenuderbaraste
super def masc gendenuderbarastes
cdenuderbar-/denuderbar
smsdenuderbar-