SALDO

grundformdeporterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdeporterbar
pos indef sg u gendeporterbars
pos indef sg n nomdeporterbart
pos indef sg n gendeporterbarts
pos indef pl nomdeporterbara
pos indef pl gendeporterbaras
pos def sg no_masc nomdeporterbara
pos def sg no_masc gendeporterbaras
pos def sg masc nomdeporterbare
pos def sg masc gendeporterbares
pos def pl nomdeporterbara
pos def pl gendeporterbaras
komp nomdeporterbarare
komp gendeporterbarares
super indef nomdeporterbarast
super indef gendeporterbarasts
super def no_masc nomdeporterbaraste
super def no_masc gendeporterbarastes
super def masc nomdeporterbaraste
super def masc gendeporterbarastes
cdeporterbar-/deporterbar
smsdeporterbar-