SALDO

grundformdestruktiv
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdestruktiv
pos indef sg u gendestruktivs
pos indef sg n nomdestruktivt
pos indef sg n gendestruktivts
pos indef pl nomdestruktiva
pos indef pl gendestruktivas
pos def sg no_masc nomdestruktiva
pos def sg no_masc gendestruktivas
pos def sg masc nomdestruktive
pos def sg masc gendestruktives
pos def pl nomdestruktiva
pos def pl gendestruktivas
komp nomdestruktivare
komp gendestruktivares
super indef nomdestruktivast
super indef gendestruktivasts
super def no_masc nomdestruktivaste
super def no_masc gendestruktivastes
super def masc nomdestruktivaste
super def masc gendestruktivastes
cdestruktiv-/destruktiv
smsdestruktiv-