SALDO

grundformdiminutiv
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdiminutiv
pos indef sg u gendiminutivs
pos indef sg n nomdiminutivt
pos indef sg n gendiminutivts
pos indef pl nomdiminutiva
pos indef pl gendiminutivas
pos def sg no_masc nomdiminutiva
pos def sg no_masc gendiminutivas
pos def sg masc nomdiminutive
pos def sg masc gendiminutives
pos def pl nomdiminutiva
pos def pl gendiminutivas
komp nomdiminutivare
komp gendiminutivares
super indef nomdiminutivast
super indef gendiminutivasts
super def no_masc nomdiminutivaste
super def no_masc gendiminutivastes
super def masc nomdiminutivaste
super def masc gendiminutivastes
cdiminutiv-/diminutiv
smsdiminutiv-