SALDO

grundformdirekt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdirekt
pos indef sg u gendirekts
pos indef sg n nomdirekt
pos indef sg n gendirekts
pos indef pl nomdirekta
pos indef pl gendirektas
pos def sg no_masc nomdirekta
pos def sg no_masc gendirektas
pos def sg masc nomdirekte
pos def sg masc gendirektes
pos def pl nomdirekta
pos def pl gendirektas
komp nomdirektare
komp gendirektares
super indef nomdirektast
super indef gendirektasts
super def no_masc nomdirektaste
super def no_masc gendirektastes
super def masc nomdirektaste
super def masc gendirektastes
cdirekt-/direkt
smsdirekt-