SALDO

grundformdiskreditera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivdiskrediterar
pres ind s-formdiskrediteras
pret ind aktivdiskrediterade
pret ind s-formdiskrediterades
imperdiskreditera
inf aktivdiskreditera
inf s-formdiskrediteras
sup aktivdiskrediterat
sup s-formdiskrediterats
pres_part nomdiskrediterande
pres_part gendiskrediterandes
pret_part indef sg u nomdiskrediterad
pret_part indef sg u gendiskrediterads
pret_part indef sg n nomdiskrediterat
pret_part indef sg n gendiskrediterats
pret_part indef pl nomdiskrediterade
pret_part indef pl gendiskrediterades
pret_part def sg no_masc nomdiskrediterade
pret_part def sg no_masc gendiskrediterades
pret_part def sg masc nomdiskrediterade
pret_part def sg masc gendiskrediterades
pret_part def pl nomdiskrediterade
pret_part def pl gendiskrediterades