SALDO

grundformdisparat
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdisparat
pos indef sg u gendisparats
pos indef sg n nomdisparat
pos indef sg n gendisparats
pos indef pl nomdisparata
pos indef pl gendisparatas
pos def sg no_masc nomdisparata
pos def sg no_masc gendisparatas
pos def sg masc nomdisparate
pos def sg masc gendisparates
pos def pl nomdisparata
pos def pl gendisparatas
komp nomdisparatare
komp gendisparatares
super indef nomdisparatast
super indef gendisparatasts
super def no_masc nomdisparataste
super def no_masc gendisparatastes
super def masc nomdisparataste
super def masc gendisparatastes
cdisparat-/disparat
smsdisparat-