SALDO

grundformdogmatiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdogmatiserbar
pos indef sg u gendogmatiserbars
pos indef sg n nomdogmatiserbart
pos indef sg n gendogmatiserbarts
pos indef pl nomdogmatiserbara
pos indef pl gendogmatiserbaras
pos def sg no_masc nomdogmatiserbara
pos def sg no_masc gendogmatiserbaras
pos def sg masc nomdogmatiserbare
pos def sg masc gendogmatiserbares
pos def pl nomdogmatiserbara
pos def pl gendogmatiserbaras
komp nomdogmatiserbarare
komp gendogmatiserbarares
super indef nomdogmatiserbarast
super indef gendogmatiserbarasts
super def no_masc nomdogmatiserbaraste
super def no_masc gendogmatiserbarastes
super def masc nomdogmatiserbaraste
super def masc gendogmatiserbarastes
cdogmatiserbar-/dogmatiserbar
smsdogmatiserbar-