SALDO

dokumentation (pdf)

dokument

⇧[2]läsa PRIM

dokument (nn)

[korpus]


38
PRIM akt3 aktstycke arbetsbok arkivalier dokumentarisk dokumentsamling dossier handling2 papper2 sätta_upp3 utfärda
aktie aktiebrev
avräkning avräkningsnota
besiktning besiktningsinstrument
betala kontokort
donation donationsbrev
fartyg märkrulla mätbrev
fastighetsköp lagfart
frakt fraktsedel
förrättning instrument3
försäkring försäkringsbrev
grav gravbrev
handel borgarbrev
innehavare innehavarpapper
leverans följesedel
original originaldokument
papper pappersdokument
ratifikation ratifikationsinstrument
sjukförsäkring försäkringsbesked
skilsmässa skilsmässopapper
strategi strategidokument
tid tidsdokument
transport konossement
ursprunglig urkund
vilja2 viljeförklaring
värdering värderingsinstrument
yrke burbrev

6
avgift stämpelavgift
kreditiv2 dokumentkreditiv
packe dokumentpacke
portfölj dokumentportfölj
skåp dokumentskåp
tillägg kodicill