SALDO

grundformdompterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdompterbar
pos indef sg u gendompterbars
pos indef sg n nomdompterbart
pos indef sg n gendompterbarts
pos indef pl nomdompterbara
pos indef pl gendompterbaras
pos def sg no_masc nomdompterbara
pos def sg no_masc gendompterbaras
pos def sg masc nomdompterbare
pos def sg masc gendompterbares
pos def pl nomdompterbara
pos def pl gendompterbaras
komp nomdompterbarare
komp gendompterbarares
super indef nomdompterbarast
super indef gendompterbarasts
super def no_masc nomdompterbaraste
super def no_masc gendompterbarastes
super def masc nomdompterbaraste
super def masc gendompterbarastes
cdompterbar-/dompterbar
smsdompterbar-