SALDO

dokumentation (pdf)

domstol

⇧[2]döma PRIM

domstol (nn)

[korpus]


38
PRIM Högsta_domstolen domstolsmässig fredsdomstol hovrätt högsta_domstol kammarrätt kassationsdomstol kämnärsrätt process2 rätt3 rättegång rättsfall rättssal saksökande saksökande2 tingsrätt tribunal överdomstol
appell appellationsdomstol
arbetstvist arbetsdomstol
brottmål brottmålsdomstol
författning författningsdomstol
kåranda hedersdomstol
lekman folkdomstol
litterär areopag
län länsrätt länsskatterätt
medeltiden curia2
militär militärdomstol
miljö miljödomstol
regeringsmedlem riksrätt
rådhus rådhusrätt
skiljedom skiljedomstol
speciell specialdomstol
under underinstans
underlydande underrätt
vatten vattendomstol
överordnad överrätt

16
anklaga lagföra
appell appellant
beslut domstolsbeslut
betjänt domstolsbetjänt
förhandling domstolsförhandling
kalla2 instämma2
klaga klagande
ledamot domstolsledamot
lekman nämndeman
myndighet domstolsverk
protokoll domstolsprotokoll
pröva anhängig
sal tingssal
sammanträde domstolssammanträde
session domstolssession
yrka talan2