SALDO

dokumentation (pdf)

dra2

⇧[2]ge_sig_av PRIM

dra (vb)

[korpus]

* *