SALDO

grundformdra
mönstervb_4a_ta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivdrager/drar
pres ind s-formdrags/drages/dras
pres konj aktivdrage
pres konj s-formdrages
pret ind aktivdrog
pret ind s-formdrogs
pret konj aktivdroge
pret konj s-formdroges
imperdrag/dra
inf aktivdraga/dra
inf s-formdragas/dras
sup aktivdragit
sup s-formdragits
pres_part nomdragande
pres_part gendragandes
pret_part indef sg u nomdragen
pret_part indef sg u gendragens
pret_part indef sg n nomdraget
pret_part indef sg n gendragets
pret_part indef pl nomdragna
pret_part indef pl gendragnas
pret_part def sg no_masc nomdragna
pret_part def sg no_masc gendragnas
pret_part def sg masc nomdragne
pret_part def sg masc gendragnes
pret_part def pl nomdragna
pret_part def pl gendragnas
cdrag-/drag
smsdrag-