SALDO

grundformdra på
mönstervbm_4ap1_ta
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivdrager på/drar på
pres ind s-formdrags på/drages på/dras på
pres konj aktivdrage på
pres konj s-formdrages på
pret ind aktivdrog på
pret ind s-formdrogs på
pret konj aktivdroge på
pret konj s-formdroges på
imperdrag på/dra på
inf aktivdraga på/dra på
inf s-formdragas på/dras på
sup aktivdragit på
sup s-formdragits på
pres_part nomdragande på
pres_part gendragandes på
pret_part indef sg u nompådragen/dragen på
pret_part indef sg u genpådragens/dragens på
pret_part indef sg n nompådraget/draget på
pret_part indef sg n genpådragets/dragets på
pret_part indef pl nompådragna/dragna på
pret_part indef pl genpådragnas/dragnas på
pret_part def sg no_masc nompådragna/dragna på
pret_part def sg no_masc genpådragnas/dragnas på
pret_part def sg masc nompådragne/dragne på
pret_part def sg masc genpådragnes/dragnes på
pret_part def pl nompådragna/dragna på
pret_part def pl genpådragnas/dragnas på