SALDO

grundformdricka
mönstervb_4a_dricka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivdricker
pres ind s-formdricks/drickes
pres konj aktivdricke
pres konj s-formdrickes
pret ind aktivdrack
pret ind s-formdracks
pret konj aktivdrucke
pret konj s-formdruckes
imperdrick
inf aktivdricka
inf s-formdrickas
sup aktivdruckit
sup s-formdruckits
pres_part nomdrickande
pres_part gendrickandes
pret_part indef sg u nomdrucken
pret_part indef sg u gendruckens
pret_part indef sg n nomdrucket
pret_part indef sg n gendruckets
pret_part indef pl nomdruckna
pret_part indef pl gendrucknas
pret_part def sg no_masc nomdruckna
pret_part def sg no_masc gendrucknas
pret_part def sg masc nomdruckne
pret_part def sg masc gendrucknes
pret_part def pl nomdruckna
pret_part def pl gendrucknas
cdrick-/drick
smsdrick-