SALDO

dokumentation (pdf)

driftkapital

⇧[2]kapital drift4

driftkapital (nn)

[korpus]

* *