SALDO

dokumentation (pdf)

du

⇧[2]vem PRIM

Du (pn), du (pn)

[korpus]

*
1
tilltala2 dua