SALDO

dokumentation (pdf)

dubbel

⇧[2]två PRIM

dubbel (av)

[korpus]


5
PRIM dualism dubbelhet fördubbla tvåfaldig
mången flerdubbel

52
arbeta dubbelarbetande
beskatta dubbelbeskatta
betydelse dubbeltydig
bluff dubbelbluff
botten dubbelbotten
bröllop dubbelbröllop
dörr2 dubbeldörr
exponera dubbelexponera
förnamn dubbelnamn
garage dubbelgarage
glasruta dubbelfönster
haka dubbelhaka
hölster dubbelhölster
järnvägsspår dubbelspårig
karaktär janusansikte
klicka5 dubbelklicka
knäppa dubbelknäppt
kolla dubbelkolla
kommando2 dubbelkommando
kontakt2 dubbelkontakt
krig tvåfrontskrig
kromosom diploid
kvartett dubbelkvartett
kör dubbelkör
lektionstimme dubbeltimme
ljusbrytning dubbelbrytning
madrass dubbelmadrass
moral dubbelmoral
mord dubbelmord
nöt dubbelnöt
panera dubbelpanera
personlighet dubbelansikte dubbelnatur
pipa3 dubbelpipig
revolution dubbelrevolution
rikta dubbelriktad
roll dubbelroll
rör dubbelrör
se se_dubbelt
sida dubbelsidig
spioneri dubbelagent
sticka3 patentstickad
stjärna dubbelstjärna
sträng3 dubbelsträngad
säkring dubbelsäkring
säng våningssäng
träff dubbelträff
tråd dubbeltrådig
tygbredd dubbelbredd
tävling dubbel2
verka2 dubbelverkande
vika dubbelvikt