SALDO

grundformdubbelsidig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdubbelsidig
pos indef sg u gendubbelsidigs
pos indef sg n nomdubbelsidigt
pos indef sg n gendubbelsidigts
pos indef pl nomdubbelsidiga
pos indef pl gendubbelsidigas
pos def sg no_masc nomdubbelsidiga
pos def sg no_masc gendubbelsidigas
pos def sg masc nomdubbelsidige
pos def sg masc gendubbelsidiges
pos def pl nomdubbelsidiga
pos def pl gendubbelsidigas
komp nomdubbelsidigare
komp gendubbelsidigares
super indef nomdubbelsidigast
super indef gendubbelsidigasts
super def no_masc nomdubbelsidigaste
super def no_masc gendubbelsidigastes
super def masc nomdubbelsidigaste
super def masc gendubbelsidigastes
cdubbelsidig-/dubbelsidig
smsdubbelsidig-