SALDO

grundformdunlätt
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdunlätt
pos indef sg u gendunlätts
pos indef sg n nomdunlätt
pos indef sg n gendunlätts
pos indef pl nomdunlätta
pos indef pl gendunlättas
pos def sg no_masc nomdunlätta
pos def sg no_masc gendunlättas
pos def sg masc nomdunlätte
pos def sg masc gendunlättes
pos def pl nomdunlätta
pos def pl gendunlättas
cdunlätt-/dunlätt
smsdunlätt-