SALDO

grundformdväljas
mönstervb_vs_dväljas
ordklassvb
böjningstabell
pres ind s-formdväljs/dväljes
pret ind s-formdväljdes/dvaldes
imperdväljs/dväljes
inf s-formdväljas
sup s-formdvälts/dvalts