SALDO

grundformdyrköpt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomdyrköpt
pos indef sg u gendyrköpts
pos indef sg n nomdyrköpt
pos indef sg n gendyrköpts
pos indef pl nomdyrköpta
pos indef pl gendyrköptas
pos def sg no_masc nomdyrköpta
pos def sg no_masc gendyrköptas
pos def sg masc nomdyrköpte
pos def sg masc gendyrköptes
pos def pl nomdyrköpta
pos def pl gendyrköptas
komp nomdyrköptare
komp gendyrköptares
super indef nomdyrköptast
super indef gendyrköptasts
super def no_masc nomdyrköptaste
super def no_masc gendyrköptastes
super def masc nomdyrköptaste
super def masc gendyrköptastes
cdyrköpt-/dyrköpt
smsdyrköpt-