SALDO

dokumentation (pdf)

efter

⇧[2]före motsats

efter (pp), post (sxc)

[korpus]


29
PRIM därefter efter_det_att efterdyning efterlevande efterst efteråt från_denna_dag från_och_med_denna_dag följa härpå i_kölvattnet nästa posterioritet sacka_efter sedan sedan_dess sen sist spår så_småningom varefter
båt kölvatten
död2 eskatologisk hinsides postum själavandring
nu framöver hädanefter
nära tätt_efter

62
Tyskland Efterkrigstyskland
affix suffix
besiktning efterbesiktning
beskattning efterbeskattning
beställning efterbeställning
betala efterskott
betalning efterbetalning
betyg efterprövning
bisats eftersats2
blödning efterblödning
dag dagen_efter
datera efterdatera
debatt eftervalsdebatt
debitera efterdebitera
decennium efterkrigsdecennium
eld glöd3
fest eftersläckning2
folkskola fortsättningsskola
full2 bakfull
födelse postnatal
förklara efterrationalisering
förlossning barnsäng
gymnasium eftergymnasial postgymnasial
gå_efter
huvudord efterställd
industriell postindustriell
inse efterklok
inverkan följdverkning
istid postglacial
jordskalv efterskalv
jäsa efterjäsning
kokning efterkokning
kolonialtid postkolonial
kommunism postkommunistisk
kontroll2 efterkontroll
lik förbli
lämna2 efterlämna
massage eftermassage
mänsklighet2 eftervärld
operation postoperativ
placera postponera
preposition postposition2
rätt4 efterrätt
sammansättningsled efterled
sjukdom konvalescens
skrift2 efterskrift
skörd efterskörd
släcka eftersläckning
slåtter efterslåtter
sovjetisk postsovjetisk
synkronisering eftersynkronisering
säga citera
tid efterkrigstid
trauma posttraumatisk
utbildning efterutbildning
verkan efterverkan
värk eftervärk
värme eftervärme
växt2 efterväxt
våg svallvåg
vård2 eftervård