SALDO

grundformefterbliven
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomefterbliven
pos indef sg u genefterblivens
pos indef sg n nomefterblivet
pos indef sg n genefterblivets
pos indef pl nomefterblivna
pos indef pl genefterblivnas
pos def sg no_masc nomefterblivna
pos def sg no_masc genefterblivnas
pos def sg masc nomefterblivne
pos def sg masc genefterblivnes
pos def pl nomefterblivna
pos def pl genefterblivnas
komp nomefterblivnare
komp genefterblivnares
super indef nomefterblivnast
super indef genefterblivnasts
super def no_masc nomefterblivnaste
super def no_masc genefterblivnastes
super def masc nomefterblivnaste
super def masc genefterblivnastes
cefterbliven-/efterbliven
smsefterbliven-