SALDO

grundformefterdaterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomefterdaterbar
pos indef sg u genefterdaterbars
pos indef sg n nomefterdaterbart
pos indef sg n genefterdaterbarts
pos indef pl nomefterdaterbara
pos indef pl genefterdaterbaras
pos def sg no_masc nomefterdaterbara
pos def sg no_masc genefterdaterbaras
pos def sg masc nomefterdaterbare
pos def sg masc genefterdaterbares
pos def pl nomefterdaterbara
pos def pl genefterdaterbaras
komp nomefterdaterbarare
komp genefterdaterbarares
super indef nomefterdaterbarast
super indef genefterdaterbarasts
super def no_masc nomefterdaterbaraste
super def no_masc genefterdaterbarastes
super def masc nomefterdaterbaraste
super def masc genefterdaterbarastes
cefterdaterbar-/efterdaterbar
smsefterdaterbar-