SALDO

grundformefterlämna
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivefterlämnar
pres ind s-formefterlämnas
pret ind aktivefterlämnade
pret ind s-formefterlämnades
imperefterlämna
inf aktivefterlämna
inf s-formefterlämnas
sup aktivefterlämnat
sup s-formefterlämnats
pres_part nomefterlämnande
pres_part genefterlämnandes
pret_part indef sg u nomefterlämnad
pret_part indef sg u genefterlämnads
pret_part indef sg n nomefterlämnat
pret_part indef sg n genefterlämnats
pret_part indef pl nomefterlämnade
pret_part indef pl genefterlämnades
pret_part def sg no_masc nomefterlämnade
pret_part def sg no_masc genefterlämnades
pret_part def sg masc nomefterlämnade
pret_part def sg masc genefterlämnades
pret_part def pl nomefterlämnade
pret_part def pl genefterlämnades
cefterlämn-/efterlämn
smsefterlämn-