SALDO

grundformefterskänka
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivefterskänker
pres ind s-formefterskänks/efterskänkes
pret ind aktivefterskänkte
pret ind s-formefterskänktes
imperefterskänk
inf aktivefterskänka
inf s-formefterskänkas
sup aktivefterskänkt
sup s-formefterskänkts
pres_part nomefterskänkande
pres_part genefterskänkandes
pret_part indef sg u nomefterskänkt
pret_part indef sg u genefterskänkts
pret_part indef sg n nomefterskänkt
pret_part indef sg n genefterskänkts
pret_part indef pl nomefterskänkta
pret_part indef pl genefterskänktas
pret_part def sg no_masc nomefterskänkta
pret_part def sg no_masc genefterskänktas
pret_part def sg masc nomefterskänkte
pret_part def sg masc genefterskänktes
pret_part def pl nomefterskänkta
pret_part def pl genefterskänktas
cefterskänk-/efterskänk
smsefterskänk-