SALDO

grundformefterskänkning
mönsternn_0u_boskap
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomefterskänkning
sg indef genefterskänknings
sg def nomefterskänkningen
sg def genefterskänkningens
ciefterskänknings/efterskänknings-
cmefterskänknings/efterskänknings-
smsefterskänknings-