SALDO

dokumentation (pdf)

egendom

⇧[2]äga PRIM

egendom (nn)

[korpus]


13
arv fideikommiss
beslagta kvarstad
enskild privategendom
förläna förläning
gifta_sig hemgift
konkurs konkursbo
kronan kronojord
köpa avlinge
lantbruk lantegendom
lös lösegendom lösöre
mark jordegendom
utan egendomslös

12
affär egendomsaffär
avträda avträdelse
fast jordfast
frånta beslagta
försäkring egendomsförsäkring
försäljning egendomsförsäljning
gemenskap egendomsgemenskap
köp egendomsköp
rätt2 bördsrätt giftorätt
sälja avyttra
överlämna tradera2