SALDO

dokumentation (pdf)

el

⇧[2]elektricitet PRIM

el (nn)

[korpus]


3
kärnkraftverk kärnkraftsel
tidvattenkraftverk tidvattenel
vindkraft vindel2

22
allergi elallergi
apparat elapparat
börs2 elbörs
driva eldriven
energi elenergi
förbrukning elförbrukning
försörjning elförsörjning
generator elgenerator
konsumtion elkonsumtion
koppling elkoppling
kraft3 elkraft
kraftverk elverk
lagra kondensator
ledning2 elledning
ljus elljus
manövrera elmanövrerad
marknad2 elmarknad
motor elmotor
nät elnät
pris elpris
uppvärmning elvärme
överkänslig elöverkänslig